Zilais Krusts main info

 Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts” (saīsināti - Draudze) ir reliģiska organizācija. Tā apvieno evaņģēliskos kristiešus, kuri atzīst tās mērķus un pamatprincipus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Draudze veic pasākumus, lai piepildītu katra, kas vēlas, garīgās izaugsmes iespējas, vajadzības un izplatītu kristīgo ticību. Vislabāk var sniegt garīgu un materiālu palīdzību alkoholisma un narkomānijas upuriem tieši tie, kas ir atbrīvojušies no šīm atkarībām. Nodarbojoties ar labdarību vai veicot preventīvu darbu sabiedrības garīgās atveseļošanās procesā, par pamatu tiek ņemti Svētie Raksti - Bībele.

 Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni! Tas Kungs viņu izglābs ļaunā dienā.  (Psalms 41:2)

  Esiet mūsu partneri un kopīgiem spēkiem vāksim ziedojumus un palīdzēsim trūcīgajām ģimenēm un bērniem !

Fonds "Zilais Krusts"
reg. nr. LV40008153223
Druves, Bekas, Ledmanes pag., Lielvardes nov.
A/S Swedbank, LV78 HABA 0551 0276 57969,
talr. 29573069, nona.fabere@inbox.lv

 . Fonds Zilais Krusts ir Evaņģēlisko kristiešu draudze "Zilais Krusts" (ZK) darbības atbalstītājs, kas dibināts, lai veicinātu soc/reh pasākumu īstenošanu ZK struktūrvienībās. Lēdmanes pagasta "Druvas" ir ZK īpašums. Fonda darbības veids ir krīzes situācijā nonākušu personu un ģimeņu resocializācija sabiedrībā, preventīvais darbs ar jaunatni, nometnes bērniem un jauniešiem.

 


Šodien patversmē ir brīvas vietas

 Pašreiz mūsu valstī ne katram ir darbs un mājas. Mūsu Draudzes mājās Rīgā, Kabilē un Lēdmanē ir brīvas vietas.

Mūsu ziņas

 Šī gada 15.aprīlī, ES mājā Rīgā, Latvijas politiķi un vadošie nozares speciālisti tika aicināti uz paneļdiskusiju "Kā atslēgt cietumu pēc cietuma?" ...

  No 13.10.2012. Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” labdarības veikals „Atradums” ir jaunās telpās. Aicinām visus mūs apciemot! ...

  Esiet mīļi gaidīti Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” Lēdmanes atpūtas parkā un Trušu karalistē. Jūsu acis šeit priecēs 200 truši, kuru karaliste slēpjas parka gleznainajās...

 Ziedot

Mēs atrodamies šeit

   
Top.LV
 


E-Pasts