12.10.2015. Draudze „Zilais Krusts” saņem atbalstu savām iecerēm no Borisa un Ināras Teterevu fonda

 Oktobrī draudze „Zilais Krusts” saņem atbalstu Borisa un Ināras Teterevu fonda īstenotajā programmā „Nāc un dari! Tu vari!” kopā ar vēl 10 biedrībām, kas ar savu rosību bagātina apkaimes iedzīvotāju dzīvi un palīdz līdzcilvēkiem. Fonda piešķīrums (EUR 6`790) projektam “Gara stiprinājums mūzikā un Lēdmanes mālā" dod iespēju īstenot divas aktivitātes: 1) pirmās aktivitātes ietvaros plānots organizēt evaņģelizācijas pasākumus Latvijas ieslodzījuma vietās. „Zilā Krusta” vīru vokālajam ansamblim „Dzīvot vērts” ir sagatavota programma, kur kristīgās dziesmas mijas ar draudzes brāļu – bijušo ieslodzīto, atkarīgo un bezpajumtnieku – liecībām; 2) otrās aktivitātes ietvaros paredzēts uzbūvēt keramikas darbnīcu Lēdmanē, apgūt keramikas izgatavošanas prasmes, kā arī organizēt regulāras keramikas izgatavošanas nodarbības „Zilā Krusta” struktūrvienību iemītniekiem.
 Projekta mērķis ir nodrošināt „Zilā Krusta” struktūrvienību iemītniekiem iespēju piedalīties jaunās aktivitātēs, kas pozitīvi ietekmēs viņu radošās spējas, radīs iespēju citiem “DOT”, nevis tikai “ŅEMT”, cels pašapziņu, kā arī dos iespēju apgūt jaunas prasmes. Projekta īstenošanas termiņš – 2016.gada 30.septembris.


 

atpakaļ