29.06.2016. Liepājas cietumā atskan vīru ansambļa „Dzīvot vērts” sziedātās dziesmas.

 Vīru ansamblis “Dzīvot vērts” regulāri uzstājas cietumos. Uzstāšanās Liepājā pulcēja 20 klausītājus. Kristīgas dziesmas rosināja ikvienu pārdomāt savu dzīvi un mudināja likt savu cerību vienīgi uz Dievu. Vīru ansambļa dalībnieki liecināja cik antisociāls ir bijis viņu dzīvesveids agrāk un kādas labas pārmaiņas viņu dzīvē notikušas tagad


 

atpakaļ