Caķeja Fonds

Nodibinājums „Caķeja fonds”  ar reģistrācijas Nr. 50008132331, kas reģistrēts Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā 2008.gada 30.septembrī. Fonda Statūti paredz tādus pašus mērķus kā RO"Zilais Krusts",   -  piesaistīt finansiālos un citus resursus RO "Zilais Krusts" mērķu sasniegšanai.

 

 E-Pasts