ESF Proekti

Ar ESF finansējumu mūsu organizācija Lēdmanē ir uzsākusi projektu "Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušajiem ieslodzītajiem. Pirmā kārta"; Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/012

Projekta mērķis:
Evaņģēlisko kristiešu draudzes "Zilais Krusts" centrā Rīgā un struktūrvienībā Lēdmanē ieviest daudzpakāpju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no cietuma atbrīvotajam pilsonim. Resocializācijas modelis: bezpajumtnieks – soc/reh programmas dalībnieks – pusceļa mājas – darba tirgus dalībnieks. Veidojot jauna, daudzpakāpju pakalpojuma ieviešanu institūcijā, tiks īstenots noslēgts cikls bijušā ieslodzītā resocializācijai sabiedrībā.

Sadarbībā ar sadarbības partneriem – RDLD un SIA "Labā Cerība" tiks attīstīti inovatīvi uz nodarbinātību vērsti soc/reh pakalpojumi, ar kuru palīdzību tiks veidota soc/reh programma kā pēctecības nodrošinājums mērķa grupai pēc ieslodzījuma. Projektā tiek piesaistīti speciālisti, kas pārzina mērķa grupu un ir pieredze darbā.

Šobrīd Lēdmanē jau uzsākti Sagatavošanas pasākumi, lai jūnijā varētu sākt programmas aprobāciju. Šajos procesos ik dienu piedalās 10 mērķa grupas klienti.

Pirmā darba grupa tiek organizēta 15.04.2011. Rīgas birojā. Pievienota darba kārtība

uz augšu

Projekta nosaukums:

„Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušajiem
ieslodzītajiem. Pirmā kārta”;  
Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/012

Noslēgtā Līguma / Vienošanās Nr. :

08.03.2011. Nr. 2011/02

Projekta īstenotājs: Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts”
Projekta sākuma un beigu datums: 08.03.2011. – 07.03.2012.

uz augšu

15.04.2011. Darba grupas sanāksmes darba kārtība. Rīgā, Maskavas ielā 336,

13:00 – 13:10
1. Vadošā partnera prezidenta Kārļa Dreimaņa ievadruna klātesošajiem darba grupas sanāksmes dalībniekiem
 .
13:10 – 13:20
2. Projekta koordinators Nora Skara iepazīstina darba grupu ar klātesošajiem darba grupas sanāksmes dalībniekiem.
 
13:20 – 13:35
3. LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietas pārvaldes resocializācijas dienesta priekšnieces Ilonas Spures prezentācija par:
3.1. Klientu sagatavošana atbrīvošanai un resocializācijas procesu pēctecība pēc atbrīvošanas.
3.2. Sadarbības formas starp NVO sektoru un valsts institūciju soc/reh pakalpojumu īstenošanā.
 
13:35 – 13:50
4. Sadarbības partnera RDLD Sociālo pakalpojumu sektora galvenā speciālista Alda Strapcāna prezentācija par:
4.1. Specifiskās mērķa grupas apzināšanu Rīgā;
4.2. Sadarbības tīklojuma nepieciešamība starp valsts, Pašvaldības un NVO, lai efektīgāk resocializētu mērķa grupu sabiedrībā, speciālistu sagatavošana.
4.3. Finanšu prognozes soc. pakalpojumu finansējumam turpmākajos gados.
 
13:50 – 14:20
Kafijas pauze
 .
14:20 – 14:35
5. VSIA „Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs” speciālistes Nonas Faberes prezentācija par:
5.1. Jaunākās tendences atkarībnieku apzināšanā, sabiedrības attieksme pret cilvēkiem, kas nokļuvuši atkarību ietekmē.
5.2. Valsts un sabiedrisko organizāciju politika šīs problēmas apzināšanā un lokalizēšanā.
 
14.35 – 15:00
6. Sadarbības partnera soc/reh centra “Labā cerība” pārstāves Vladas Larionovas prezentācija par:
6.1. Mērķa grupas intensitāti gada garumā;
6.2. Sadarbības tīklojuma nepieciešamība starp Rīgas soc/reh centriem.
 
15:00 – 15:20
7. Labdarības fonda “Vilties Švyturys” Lietuvas narkomānijas rehabilitācijas centru vadītāja Albertas Lucunas prezentācija – Labā prakse.
 
15:20 – 16:20
ansambļa “Ir dzīvot vērts” koncerts.
Pēc tam kafijas pauze, diskusijas.
 
  Tel. 26443920 (Nora Skara)

uz augšu