Galerija

Vislabāk Draudzes izaugsmi mēs varam redzēt foto un video arhīva materiālos. Vairāk materiālu ir saglabājies  par pēdējo piecu gadu notikumiem. Draudzes sākuma kapitāls 1995.gadā bija ļoti niecīgs un tas pats izdemolēta Padomju armijas bāze. Organizācijas strauja attīstība sākas ar Nakts patversmes izveidošanu Rīgas bezpajumtniekiem

Fototogalerija

.Rīga
.Lēdmane.
.Kabile
.Lietuvā

 

Video klipi

Apkopotais video materiāls vispilnīgāk atspoguļo organizācijas izaugsmi, cilvēku liecibas par atgriešanos. Mūsu vīri kalpojot citiem mainās, saskatot visu skaisto, ko Raditājs mums ir devis.

 

.Lēdmane/Kabile 2008..LejupielādētE-pasts