Pakalpojumi

Dienas kārtība.

 

 • 7.00 – 7.30          brokastis
 • 7.30 – 8.00         rīta lūgšana
 • 9.00 -13.00         amatu prasmju un iemaņu atjaunošanas vai
  apgūšanas pasākumi
 • 13.00 – 14.00     pusdienas
 • 14.00 – 17.00     amatu prasmju un iemaņu atjaunošanas vai
  apgūšanas pasākumi;
 • 17.00 – 18.00    sociālās uzvedības korekcijas aktivitātes
 • 18.30 – 19.00    brīvais laiks
 • 19.00 – 19.30    vakariņas
 • 22.00 -                atpūta (tiek aizslēgtas durvis)

Praktiskās aktivitātes tiek plānotas katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 piecas dienas nedēļā; sestdienās, svētdienās tematiskie pasākumi.

 

Mērķi un uzdevumi

 Sociālo pakalpojuma sniegšana krīzes situācijā nonākušām personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un veicināt garīgo vērtību atdzimšanu, kristīgās ticības izplatīšanos. Nodrošināt īslaicīgās uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.


Sniedzamie pakalpojumi


Naktspatversme vīriešiem

Projekta mērķis:
Naktspatversmes pakalpojuma nodrošināšana krīzes situācijā nonākušām personām bez noteiktas dzīvesvietas. Mērķa grupas pārstāvji saņem kvalificētu speciālistu palīdzību un atbalstu, savlaicīgi novēršot depresijas, atkarības, dažādu slimību un noziedzības cēloņus, atjaunojot sociālās funkcionēšanas spējas un veiksmīgi integrējoties sabiedrībā. Projekts tika īstenots 2003.gadā un veiksmīgi turpina savu darbību līdz šim brīdim.

Naktspatversmes pakalpojums:
10.2.1. vasaras periodā no 1.maija līdz 30.septembrim no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00; 10.2.2. rudens periodā no 1.oktobra līdz 31.oktobrim no plkst.18.00 līdz plkst. 8.00; 10.2.3. ziemas periodā no 1.novembra līdz 01.martam no plkst. 17.00 līdz 9.00; 10.2.4. pavasara periodā no 2.marta līdz 30.aprīlim no plkst.18.00 līdz plkst.8.00. 10.2.5. ja nakts gaisa temperatūra ir zemāka par -10ºC vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ºC un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s, vai atbilstoši pakalpojuma līgumā noteiktajiem nosacījumiem, nodrošina naktspatversmes pakalpojuma saņēmējiem iespēju naktspatversmes telpās uzturēties diennakti, kā arī dienas laikā sniedz papildus vienreizēju ēdināšanas pakalpojumu. Patversmes pakalpojums personām ar kustību traucējumiem tiek nodrošināts diennakti; Pakalpojums tiek piešķirts, klientam vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja, kā arī saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Pakalpojums tiek nodrošināts:
Rīga, Mazjumpravas iela 8, LV-1063; tel. 26068336, 29802234 – naktspatversme (līdz 150 vietām) patversme vīriešiem ar kustību traucējumiem (pārvietojas riteņkrēslā (līdz 15 vietām)


Reģionālo sociālā rehabilitācijas centrs krīzes situācijā nonākušām personām bez noteiktas dzīvesvietas.

Projekta mērķis:
Krīzes situācijā nonākušu personu (40 vīrieši) aktīva iesaiste savu sociālo problēmu risināšanā, palīdzot iegūt ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu, kā arī karjeras izvēle, vairojot viņu konkurētspēju darba tirgū un mazinot sociālās izslēgšanas risku. Projekts tika īstenots kopš 2005.gada janvāra un turpina savu darbību līdz šim brīdim. Projekts tiek realizēts:

„Lēdmane” – „Druvas”, Bekas, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov., LV-5011; tel. 26429724, 22385871 - sociālās rehabilitācijas centrs krīzes situācijā nonākušām personām bez noteiktas dzīvesvietas, var uzņemt līdz 25 klientiem; saimnieciskā darbība: tūrisms – Lēdmanes atpūtas dabas parks / Trušu karaliste (www.trusukaraliste.lv), kempings un viesu māja nometņu organizēšanai, lopkopība, lauksaimniecība pašu vajadzībām; „Kabile” - „Mācītājmāja” Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314; tel. 29297487 - sociālās rehabilitācijas centrs krīzes situācijā nonākušām personām bez noteiktas dzīvesvietas, var uzņemt līdz 25 klientiem; saimnieciskā darbība: lopkopība, lauksaimniecība pašu vajadzībām;
Programmas realizācijas darba grupu veido darbinieki: – programmas un profesionālās orientācijas apmācības vadītājs (katrā darbnīcā), sociālais darbinieks, psihologs, komendants un ārsts.


„Lēdmanes atpūtas parks” / “Trušu Karaliste”

07/2016 tika svinīgi atvērta Baskāju dabas taka „Cerība”. 2626 metrus garā taka ļauj baudīt dažādu sajūtu gammu, gan fiziski, gan emocionāli, atmodinot visas piecas maņas. Pastaigas laikā pēdas sajutīs gan oļus, gan niedres, gan čiekurus un priežu mizas, gan zilos un brūnos mālus. Takas malās izvietoti arī aptuveni 60 Bībeles teksti. 2021.gadā Lēdmanes atpūtas parku un Trušu Karalisti apmeklēja 11 184 personas (4906 bērni, 6278 pieaugušie), kas ziedojumu veidā atbalstīja organizācijas iesāktās aktivitātes. Mērķa grupas pārstavju acis šeit priecē vairāk kā 100 truši, kuru karaliste slēpjas parka gleznainajās gravās un strauta ielokā, kā arī aitas, kazas, poniji, ēzelīši, lamas un alpakas, mandarīnpīlītes un vistu, pīļu saime, un citas Dieva radībiņas. Savu izsalkumu var remdēt, mielojoties ar pankūkām un siltu tēju. Pašu Trušu Karalisti izstrādāja un izbūveja krīzes situacijā nonākušas personas bez noteiktas dzīvesvietas, kas cieš dazādām atkarības problēmām.


Garīguma pilnveidošana

dievkalpojumi; lūgšanu vakari; evaņģelizācijas pasākumi; bībeles studijas; garīgās mūzikas koncerti; tematisko filmu vakari. Pasākumu mērķis ir vēstīt visiem, ka patiesa atbrīvošanās iespējama tikai balstoties ticībā Dievam un Jēzum Kristum. “Zilais Krusts” darbojas uz Jēzus Kristus evaņģēlija pamatiem un piedāvā visaptverošu palīdzību visiem, kas pēc tās meklē. Ir svarīgi redzēt un saprast, ka Kristus ticība nav nekāda terapeitiska ārstnieciskā metode, bet savienojumā ar Dievu cilvēks rod personības pārmainīšanu un dzīves atjaunošanu. Ticība Jēzum Kristum atrisina vainas apziņu. Galvenie motīvi ZK darbībā ir rūpes un līdzjūtība pret līdzcilvēkiem, tās darbības avots ir mīlestība uz Dievu, kas ir viens no ticības pamatprincipiem.


Šodien patversmē ir brīvas vietas

Zuedot

Piezvanot pa ziedojuma tālruni Jūs ziedosiet "Draudzei" 7.11 euro.

+371 90006777

Ja vēlaties palīdzēt organizācijai sniegt pakalpojumus bezpajumtniekiem vai cilvēkiem, kas palikuši bez iztikas līdzekķiem, to var izdarīt no savas kredītkartes.


E-Pasts