Par organizāciju

Ir dzīvot vērts.
Draudze savas pastāvēšanas laikā daudz piedalījusies evaņģelizācijas pasākumos. Lasīts Dieva vārds jau ness svētības tā lasītājam. Tad variet iedomāties, kas notiek ar katru no mums pēc slavēšanas koncertiem ansambļa "Ir dzīvot vērts" izpildījuma. Vīru ansamlis jau ir kļuvis par kori. Dziesmas tiek izpildītas dažādās valodās. Šobrīd tiek apgūtas dziesmas somu valodā, jo ansamblim ir paredzēts evaņģelizācijas brauciens uz somu draudzēm.

Ansambļa mākslinieciskais vadītājs Aleksandrs Zerdočkins ir daudzu dziesmu aranzētājs, kas ir izpildītas dažādās valodās un valstīs. Vīri slavē un pateicas par Kunga apredzību katrā no mums.

 

Vēsture
 Draudzes Adventes gaidīšanas svētki iekļauj divus ļoti svarīgus pasākumus.
14.12.2008. Maskavas ielā 336, Slavas zālē notika Kārļa Dreimaņa Ordinācijas dievkalpojums, kurā kā goda viesi piedalīsies Vasarsvētku draudzes bīskaps Jānis Ozolinkēvičs un Romas katoļu baznīcas priesteris Andris Kravalis. Septītās dienas Adventes priekšsēdētājs Viesturs Reķis bija aicināts piedalīties šajā pasākumā, taču pēdējā brīdī bija spiests atteikt piedalīšanos pasākumā.
Dievkalpojums noritēja ļoti pacilātā gaisotnē. Draudzes ansamblis jau ir pāraudzis tā statusu un kļuvis par kori. Slavējot Kungu un pateicoties par dāvanām, ko katrs esam saņēmuši no Viņa rokām nonācām pie Dievkalpojuma kulminācijas Draudzes vadītāja Kārļa ordināciju mācītāja kārtā. Pieaicinātais bīskaps Jānis Ozolinkēvičs lasot Dieva vārdu Draudzei apliecināja, ka Kārlis var saņemt šo titulu ar piemēriem no viņa dzīves. Caur bīskapa un katoļu baznīcas priestera rokām Kārlis saņēma Dieva svaidījumu mācītāja kalpošanai.
Slavas zālē 26.12.2008. Maskavas ielā 336, plks. 17:00 notika Pateicības dievkalpojums uz kuru bija ielūgti ļoti daudzi viesi. Tā ir pateicība par visu to, ko esam saņēmuši no Kunga gada garumā.

VPD (Valsts probācijas dienests)

Sadarbība ar VPD sākās 2004.gadā. Pakalpojumu sniegšanas kvalitāte sadarbībā ar VPD speciālistiem ir augusi. Tika paplašināts sniegto pakalpojumu loks. Sadarbībā ar VPD postpenitenciārās palīdzības nodaļas speciālistiem 2006. – 2007.gadā tika īstenots LSF atbalstītais projekts ar kura palīdzību izstrādāja, aprobēja un licencēja  5 programmas. Divas no licencētajām programmām tika iekļautas 2007. – 2010.gada sadarbības līgumā, kura pakalpojumu pirka VPD.

uz augšu

Latvijas valsts eksprezidentes Vairas Vīķes Freibergas uzruna
2006.gada apciemojuma laikā uzruna Draudzei.
Labvakar, kungi!
Prieks būt jūsu vidū. Mani tiešām iespaido pārvērtības, kas šajā namā ir notikušas pēdējo divu gadu laikā. Visas šīs pārvērtības ir tikai uz labu. Te galvenā loma, protams, ir vadībai. Paldies jums, ka šī iecere turpina pilnveidoties un sevi attaisnot. Paldies jāsaka tiem ziedotājiem, kas ir atbalstījuši jūsu pūles. Es pieņemu, ka ar katru gadu viņu skaits pieaug un viņi turpina jūs atbalstīt. Bet – kā es redzēju video klipā, arī šeit apmetušies vīri ir pielikuši savu roku pie remontdarbiem. Man jāizsaka visiem, kas te strādājuši, savu cieņu un atzinību. Šis nams tagad ir kļuvis tāds, kurā ir prieks uzturēties – tas kļuvis gaišs un patīkams. Ja putniem ir ligzdas un zvēriem ir alas, tad cilvēka bērns noteikti ir pelnījis, lai viņam būtu vieta, kur savu galvu nolikt. Īpaši jau mūsu klimatā.Ja mēs dzīvotu starp tropiskām palmā, šis jautājums nebūtu tik dramatisks, bet mūsu klimatā būt bezpajumtniekam, palikt bez mājvietas, bez tuviniekiem vai draugiem, kuriem prasīt palīdzību, – tas var izvērsties ļoti dramatiski un pat fatāli.

uz augšu


 

Piezvanot pa ziedojuma tālruni Jūs ziedosiet "Draudzei" piecus latus.

+371 90006777

Ja vēlaties palīdzēt organizācijai sniegt pakalpojumus bezpajumtniekiem vai cilvēkiem, kas palikuši bez iztikas līdzekķiem, to var izdarīt no savas kredītkartes.E-Pasts