2018. gada augusts - Lēdmanes atpūtas parka labiekārtošana

Attieksme pret darbu ir svarīga. Svarīgi ir ne tikai tas, ko mēs darām, bet arī, ar kādu attieksmi mēs strādājam. Bībele saka: “Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem.” (Kolosiešiem 3:23) “Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības.” (Salamans Mācītājs 9:10)
Fonds Zilais Krusts ir gandarīts par iespēju realizēt Lielvārdes novada pašvaldības Vietējo iniciatīvu projektu „Lēdmanes atpūtas parka labiekārtošana” Nr. LNP/12-10/18/562). Projekta ietvaros, kopīgiem spēkiem ar ZK vīriem, esam uzsākuši bērnu laukuma elementu sagataves darbus ar mērķi labiekārtot Lēdmanes atpūtas dabas parku un Trušu karalisti. 2019.gada pavasarī mūsu visu acis priecēs ne tikai 100 truši, kuru karaliste slēpjas parka gleznainajās gravās un strauta ielokā, bet arī 9 m garš bērnu rotaļu laukuma komplekts ar dažādām šķēršlu joslām, slidkalniņiem, 6 foto statīvi ar dzīvnieku elementiem un 3D koka puzles - trusis, zoss un ūpis. Projekta rezultātā tiks paaugstināta tūrisma nozares attīstība Lielvārdes novadā.
Realizējot projekta aktivitātes tiek iesaistītas krīzes situacijā nonākušas personas bez noteiktas dzīvesvietas, kā arī personas ar invaliditati projekta objektu iztrādē, sagatavē un izbūvē, kā rezultātā tiks veikts sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopums, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sekas personas dzīvē. Šo lielo darbu mums palīdz īstenot visi Zilā Krusta vīri, bet milzīgu PALDIES par personīgo ieguldījumu darba procesā izsakām Vadimam Meikšānam ,kā arī Rudītei Tomsonei ar ģimeni par līdzfinansējuma piesaisti projekta aktivitāšu realizācijā.
Esiet mīļi gaidīti ciemos pie mums Lēdmanē - Trušu Karalistē!


           

 

atpakaļ