2018. gada maijs - Pievedceļš Lēdmanes dabas parka teritorijai

Atcerieties, ka viss labais, kas jums ir, ir Dieva dots. Bībele saka: „Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.” (Jēkaba 1:17) Evaņģēlisko kristiešu draudze Zilais Krusts ir gandarīta par iespēju realizēt Lielvārdes novada pašvaldības Vietējo iniciatīvu projektu „Pievedceļš Lēdmanes dabas parka teritorijai” (projekta reģistrācijas Nr.LNP/12-10/18/593). Projekta ietvaros esam atjaunojuši ceļa kvalitāti piebraukšanai uz Lēdmanes atpūtas dabas parku un Trušu karalisti. Projekta rezultātā tiks paaugstināta tūrisma nozares attīstība Lielvārdes novadā. Šo lielo darbu mums palīdzēja īstenot SIA JK DIVI, līdz ar to milzīgu PALDIES par personīgo ieguldījumu darba procesā un ceļa labiekārtošanas darbos izsakām Jānim Kozlovskim , kā arī Rudītei Tomsonei ar ģimeni par līdzfinansējuma piesaisti projekta aktivitāšu realizācijā. Esiet mīļi gaidīti ciemos pie mums Lēdmanē !!!


Pirms

 

Pēc

 

 

atpakaļ