Projekti

 

n.p.k.

 Projekta nosaukums

 Projekta mērķis

 Sadarbības partneri

 Projekta sākuma un beigu datums

1 Naktspatversme krīzes situācijā nonākušām personām bez noteiktas dzīvesvietas Sociālā integrācija  - mērķa grupas pārstāvji  saņem kvalificētu speciālistu palīdzību un atbalstu, savlaicīgi novēršot depresijas, atkarības, dažādu slimību un noziedzības cēloņus, atjaunojot sociālās funkcionēšanas spējas un veiksmīgi integrējoties sabiedrībā RD Labklājības departaments 01.11.2003. turpinās
2 Reģionālo sociālā rehabilitācijas centru veidošana: 1. "Mācītājmāja", Kabiles pag., Kuldīgas nov.; 2. "Druvas", Bekas, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov. Krīzes situācijā nonākušu personu bez noteiktas dzīvesvietas aktīva iesaiste savu sociālo problēmu risināšanā, palīdzot iegūt ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu, kā arī darba tirgus pieejamības jautājuma risināšanu Latvijā.  Kuldīgas novada pašvaldība 04.01.2010. turpinās
3 Patversmes pakalpojums vīriešiem – ar kustību traucējumiem - personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām  Krīzes situācijā nonākušu personu bez noteiktas dzīvesvietas aktīva iesaiste savu sociālo problēmu risināšanā, palīdzot iegūt ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu, kā arī darba tirgus pieejamības jautājuma risināšanu Latvijā.  RD Labklājības departaments 10.07.12. 30.12.2012.
4 Eiropas Sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 Nodarbinātības veicināšana Fonds "Zilais Krusts" RD Labklājības departaments, Nodarbinātības valsts aģentūra 02.04.2012. 30.12.2012.
5 LAD/EZF ZZ projekts "Lēdmanes pagasta "Druvās"  teritorijas labiekārtošana", Nr. 11-04-ZL23-Z401101-000001  Ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana un dažādošana, lai aglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību Ogres upes senlejā
Fonds "Zilais Krusts"  01.05.2012. 30.09.2012.
6 ESF projekts „Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušajiem ieslodzītajiem. Pirmā kārta”  Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/012  Struktūrvienībā Lēdmanē ieviest daudzpakāpju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no cietuma atbrīvotajam pilsonim. Resocializācijas modelis: bezpajumtnieks – soc/reh programmas dalībnieks – pusceļa mājas – darba tirgus dalībnieks.  biedrība "Labā cerība", RD Labklājības departaments 08.03.2011. 07.03.2012.
7 "Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" (ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Nr.1DP//1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 ietvaros) Nodarbinātības veicināšana RD Labklājības departaments, Nodarbinātības valsts aģentūra 01.10.2009. 31.12.2010.
8 Uz nodarbinātību vērsta sociālās rehabilitācijas programma personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras ir/nav cietušas no alkohola un narkotisko vielu atkarības Bijušo ieslodzīto, kas ir/nav cietušas no dažādām atkarībām aktīva iesaiste savu sociālo problēmu risināšanā, palīdzot iegūt ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu, kā arī darba tirgus pieejamības jautājuma risināšanu Latvijā.  Sabiedrības integrācijas fonds; Valsts probācijas dienests 01.09.2006. 31.08.2007.
9 Darba iemaņu un prasmju pilnveides programma probācijas klientiem Bijušo ieslodzīto, kas ir/nav cietušas no dažādām atkarībām aktīva iesaiste savu sociālo problēmu risināšanā, palīdzot iegūt ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu, kā arī darba tirgus pieejamības jautājuma risināšanu Latvijā.  Valsts probācijas dienests 01.12.2004. 31.12.2008.
10 Algoti pagaidu darbi Nodarbinātības veicināšana Nodarbinātības valsts aģentūra 14.01.2009.    01.07.2008. 31.10.2009.  30.11.2008.
11 Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība Nodarbinātības veicināšana Nodarbinātības valsts aģentūra 07.05.2007. 06.05.2008.
12 Evaņģēlisko Kristiešu draudzes „Zilais Krusts” rehabilitācijas centra labiekārtošana Ēkas trešā stāva izbūve Oranje fonds 10.2005. 01.2006.

 

  Lejupielādēt