Sadraudzība

Draudzei ir sadraudzības organizācijas gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Zviedrijā, gan Somijā, gan te pat Latvijā.
Ar sadraudzības organizācijām Lietuvā un Igaunijā kopīgi evaņģelizācijas pasākumi jau notiek no 2000.gada

• Zilā krusta Draudze Tallinā
Estonian Blue Cross Union  Tallin, Esti, Juta Piirlaid,  +37255660378 sininerist@hot.ee
• Zilā krusta draudze Somijā
SINI NAUHALIITTO Kramertintie 2, 00620, Helsinki, Finland Mr.Juhani Haveri, +358442944540 juhani.haveri@ippent.fi
• „Hela maniskan” Draudze Zviedrijā
Hela manniskan, BOX 92022, poscode 12006, Stockholm, Sweden Mr. Orjan Wallin, tel.+4686917600 orjan.wallin@helamanniskan.se
• Lietuvas 13 rehabilitācijas centru atbalsta fonds “Vilties švyturys”
 Labdarības un atbalsta fonds“Vilties švyturys”  Ąžuolų g. 2, Kalnaberze, Kedainai, Lietuva Albertas Lučunas, Tel./faks: (8 347) 46 117 (Telekomas); http://www.viltis.visiems.lt

  Liecības
Organizācijas RO „Zilais Krusts”, viens no atjaunošanas iniciatoriem, Kārlis Dreimanis šo izvēli izdarīja personiski, pārvarot savas dzīves problēmas, atkarības, depresiju, vēršoties pie Dieva. Atteikties no gadiem pieņemtā priekšstata par sevi kā vīru, kas alkoholā rod spēku, vīru, kas nicina, smejas par cilvēkiem, pieņēmušiem Dievu kā glābēju. Pudelē mājas, pudelē darbs, pudelē mīla un dzīvība. Līdz – sabrukums, tumsa, - mirsti kaut kur ceļmalas grāvī, vai nogalini sevi vai kādu citu... Bet - kas pieveda pie cita sliekšņa? Kas atvēra durvis uz citu iespēju? Vīrs bija zaudējis sevi. Lūzums... Viņa paša vārdiem: puņķi un asaras nakts garumā, visa iepriekšējā un nākamā atdošana Jēzus rokās:  Ved, es Tavās pēdās... Tāds bija šī darba sākums.  Kalpošanas aicinājums ir apvienojis kristiešus, kas  laicīgās dzīves paklupušajos brāļos un māsās saskata palīdzību lūdzošu roku lūdzošus cilvēkus. Tas ir tuvāk mīlestības bauslis, ko Dievs ir sevišķi izcēlis mūsu vidū.  
Tā cilvēki ar atkarībām, ieslodzījuma sodu izcietušie, tagad paši kalpo Dievam, sludina Dieva vārdu. Pārsteidzošas pārvērtības ar ļaudīm, kuriem aiz muguras desmitgades ieslodzījuma, zaudējumi, sāpes. Garīgās palīdzības programmas atkarībās un cita veida krīzē nonākušo personu rehabilitācijai. Ceram ka nākotnē RO„Zilā Krusta” patversme varēs uzņemt  līdz 250 cilvēkus. Lielākā daļa no tiem, kas lūdz palīdzību, ir bezpajumtnieki un bijušie ieslodzītie, kuri vēlas saraut saites ar savu pagātni un atgriezties normālā dzīvē. Alkohola un narkotiku lietošana ir novedusi daudzus nabadzībā un uz noziedzības ceļa. Daudzās valstīs pastāv starptautiskas un nacionālas organizācijas, kuru mērķis ir krasi samazināt alkohola un narkotiku lietošanu. Tāds ir arī Latvijas „Zilā Krusta” mērķis. Nevalstisko organizāciju ieguldījums cīņā ar alkoholismu un narkomāniju var mazināt noziedzību un uzlabot dzīves kvalitāti, ietekmēt sabiedrības tikumību. Mēs esam pārliecināti, ka no alkoholisma un narkomānijas var atbrīvoties, patiesi ticot Jēzus Kristus upurim, ko Viņš nesa mūsu katra dēļ. RO„Zilais Krusts” ir gatavs savu iespēju robežās sniegt palīdzību katram, kas to meklē. Ticība Jēzum Kristum nav tikai terapijas metode. Uzticēšanās Viņam kā savam Kungam un Pestītājam dod iespēju mainīt savu raksturu un ieradumus un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Mūsu virzītājspēks ir Jēzus Kristus evaņģēlijs un Dieva mīlestības radītā līdzjūtība pret līdzcilvēku, rūpes par viņa vajadzībām. (Sagatavoja Nona Fabere)

uz augšu


Pasākumi
2008. gada 13 septembrī jaunizveidotajā Lēdmanes estrādē tika noturēts pirmais pateicības dievkalpojums. Šādi dievkalpojumi ir iecerēti arī nākotnē. Šajos dievkalpojumos netiek uzlūkota konfesionālā piederība, jo tie tiek svinēti ekumēniski pasākumi.

Draudzes Adventes gaidīšanas svētki iekļauva divus ļoti svarīgus pasākumus.

 


14.12.2008. Maskavas ielā 336, Slavas zālē notika Kārļa Dreimaņa Ordinācijas dievkalpojums, kurā kā goda viesi piedalīsies Vasarsvētku draudžu apvienību bīskaps  Jānis Ozolinkēvičs, Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības prezidents   Viesturs Reķis (neieradās) un Romas katoļu baznīcas priesteris Andris Kravalis
Slavas zālē 26.12.2008. Maskavas ielā 336, plks. 17:00 notika Pateicības dievkalpojums uz kuru tika ielūgti ļoti daudzi viesi. Tā bija pateicība par visu to, ko esam saņēmuši no Kunga gada garumā.

uz augšu

Kalpošana

Sociāli maznodrošinātu bērnu un jauniešu Vasaras nometnes Lēdmanē
No 20.jūlija līdz 25.jūlijam un 28.jūlija līdz 1.augustam 2009.gads

Gaidām skolotājus piedalīties pasākumu organizēšanā, kalpot, lai arī šai mērķa grupai būtu ko atcerēties no šī gada vasaras notikumiem.
Kontakta telefons – 26443920 (Nora Skara), e – pasts noraskara@inbox.lv

uz augšu

Draudze

Mūsu Draugi

 
 
 

 E-Pasts