Struktūrvienības

Lēdmane
Labdarības veikals „Atradums”

 

No 13.10.2012. Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” labdarības veikals „Atradums” ir jaunās telpās.
Aicinām visus mūs apciemot!
Mēs atrodamies - „Tirdzniecības centrs”, Lēdmanes pagasts Lielvārdes novads.


Darba laiks:


Darbadienās    09.00 – 18.00
Svētdiena     -     brīvs

 

 

Kontaktālrunis; 26850689 29540008

 

Trušu Karaliste
 
   

Piesaistot Eiropas struktūrfonda līdzekļus Lēdmanes sociālās rehabilitācijas centrā tika izveidota sabiedrībai jauna atpūtas vieta Trušu Karaliste. Tās veidošanā piedalījās cilvēki, kas ilgu savas dzīves laika posmu bija tikai ņēmuši, neko nedod atpakaļ. Šis stāsts ir par cilvēkiem, kas vēlas mainīties un ar savu pienesumu veidot jaunas attiecības ar tuvāko un sabiedrību kopumā.

Esiet mīļi gaidīti Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” Lēdmanes atpūtas parkā un Trušu karalistē. Jūsu acis šeit priecēs 200 truši, kuru karaliste slēpjas parka gleznainajās gravās un strauta ielokā, kā arī kazas, pīles, pāvs un citas Dieva radībiņas. Savu izsalkumu varēsiet remdēt, mielojoties ar pankūkām un siltu tēju. Mēs Jūs gaidām - Lielvārdes novada, Lēdmanes pagasta „Druvās”. Tālr. 29540008

uz augšu

Informācija par Lēdmanes centru
RO "Zilais Krusts" mērķa realizācijas vieta ir Ogres rajons, Lēdmanes pagasts "Druvas''. Lēdmanes pagasta “Druvās” uzsākta vēsturiskās sētas atjaunošana.  Īpašums atrodas Ogres krastā Dabas parka teritorijā.
Izveidojot lauku reģiona infrastruktūrai atbilstošu daudzfunkcionālu centru ar plašu pakalpojumu spektru, kas ietver sociālo rehabilitāciju, preventīvos pasākumus uzvedības korekcijā, veselīgas dzīves veida piekopšanu, tiks attīstīta centra darbība kopumā. Rehabilitācija paredzēta dažāda vecuma mērķa grupai.
Lēdmane ir ciems Ogres rajona centrālajā daļā, Lēdmanes pagastā. Lēdmanes pagasta platība ir 78,3 -kvadrātkilometri, pagastā dzīvo vairāk nekā 1600 iedzīvotāju, no kuriem vairāk nekā 700 iedzīvotāju dzīvo Lēdmanē. Caur pagastu tek Ogres upe (22 km garumā). Meži aizņem 26,7% no teritorijas. Lēdmane atrodas Ogres un Lobes upes satekas tuvumā, dienvidos no Lēdmanes tek Lobe, bet ziemeļos Ogres upe.
Šobrīd RO "Zilais Krusts" lauku teritoriālajā centrā Lēdmanes pagasta „Druvās” ir izstrādāti divi attīstības virzieni.

  1. Tiek turpināta būvniecība un apkārtējās vides sakopšana, dabas taku izveide gar upes krastu. Turpinās kapelas būve un sagatavotas telpas 20 klientu uzturēšanai. Šis projekts pavasarī ir paredzēts nodot ekspluatācijā.
  2.  Ēdnīcas korpuss ir veidots uz senajiem 19.gs. lauku sētas pamatiem. Komplekss tiek veidots, lai varētu attīstīt   dažādas centra realizācijas funkcijas. Mūsu mērķis ir dot praktiskās iemaņas celtniecības, metālapstrādes, vides sakopšanas, dzīvnieku kopšanas darbos, jo ierodoties mūsu organizācijā, šie vīri  ir zaudējuši praktiskas iemaņas dažādu darbu veikšanā.  

Draudze ir pārņēmusi jau vispārzināmu sen baznīcas praksi- Gara un darba terapiju. Tiek pastiprināti strādāts gan pie cilvēka iekšējās būtības, dvēseles un arī caur darba terapiju veidots darba tikums. Cilvēks šeit saņem kompleksu palīdzību, kuras uzdevums ir glābt cilvēku un parādīt, ka ir iespējama pavisam cita dzīve kopā ar mūsu Radītāju.    
Ņemot vērā, ka saimniecības teritorijā atrodas dabas liegums, tiek veikti arī dabas sakopšanas darbi un esošo ceļu remonts. Arī šeit ir iespēja praktiskā veidā iegūt zināšanas meža sakopšanā un arī ceļu remontēšana.  Vieta ir izvēlēta arī estrādei, kas atrodas Ogres upes senlejā. To iekļauj amfiteātrim līdzīga nogāze. Organizācijai ir daudz sadraudzības organizācijas, kas varētu piedalīties kopējos pasākumos gan brīvdabas estrādē, gan kapelā. Pirmais pasākums šogad ir paredzēts šā gada 12. aprīlī, Lieldienu koncerts, kurā piedalīsies viesi no Šauļiem, Rīgas ansambļi. Pašu vīru iestudētais skečs "Atkarībnieka atgriešanās"  uzskatāmi parāda, kā vīri mainās un līdz ar  to dzīves vērtības.

uz augšu

Kabile
 Evaņģēlisko Kristiešu draudzes ”Zilais Krusts” mērķis „Mācītājmajā” Kabiles pagastā ir izveidot un attīstīt lauku struktūrvienību krīzes situācijā nonākušām personām. „Mācītājmajā” ir dzīvojamā ēka 40 vīriem, plaša kūts, saimniecības ēka, divas mājputnu mājas, top sierotava un kapella.
 Ikdienā vīri strādā būvniecības darbos, zemes apsaimniekošanas, teritorijas uzkopšanas darbos. Saimniecībā ir 27 kazas (šajā ziemā kazu ganāmpulkam piepulcējās 6 kazlēni), 5 sivēni (pavisam drīz gaidāms pieaugums), zosis, pīles, tītari un vistas. Rudenī visus priecēja pagraba pilnie apcirkņi ar pašu izaudzētām bagātībām: kartupeļiem, bietēm, burkāniem, kāpostiem, āboliem.
 Zemes apsaimniekojamā platība ir 68 ha, no tiem 7ha – mežs. Rosīgo pavasari un vasaru gaida divi traktori, rulonprese, arkli, pļaujmašīna un cita tehnika.
 Šī lauku struktūrvienība pilnībā attaisno savu mērķi – grūtībās un bezcerīgā izmisumā nonākušiem cilvēkiem palīdzēt gan morāli, gan fiziski. Kopīgas lūgšanas, Bībeles lasīšana, darbs, ikdienas rūpes, - tas dod jaunas iespējas šiem mūsu sabiedrības līdzcilvēkiem. Ir izveidojusies arī laba un sapratnes pilna sadarbība ar vietējo pašvaldību.
 Vasarā „Mācītājmājā” vīri kopā ar Kabiles iedzīvotājiem devās ekskursijā uz Palangu. Divas reizes mēnesī uz Kabili ar izglītojošām lekcijām par Bībeles patiesībām brauc Starptautiskā Bībeles Institūta studenti, pasniedzēji un mūziķi. Lekcijas notiek pašvaldības ēkā un tās apmeklē gan mūsu vīri, gan vietējie iedzīvotāji. Tādejādi kopā gan strādājot, gan atpūšoties, tiek īstenots tuvākmīlestības bauslis.

uz augšu


 Lēdmane – 13 km no Lielvārdes

 Lēdmanes Zilā Krusta centrā 29.07.tika atklāts jauns tūristu objekts Trušu Karaliste. Rezervātā jūs varēsiet skatīt trušus, kas apdzīvo dažādas arhitektoniskas celtnes, sadzīvo ar kaimiņu draudzīgi vai ne tik draudzīgi. Viss kā dzīvē. Kontakttelefoni: 27133189 (Juris Briedis); 29540008 (Kārlis Dreimanis).
Kā pie mums nokļūt. (Karte)
 E-pasts