Ziedojumi

Evaņģēlisko Kristiešu draudze “Zilais Krusts” www.zilaiskrusts.lv   e-pasts:  zkrusts@zilaiskrusts.lv

reģ. Nr.:  90000165647;  Mazjumpravas 8. (Maskavas iela 336), Rīga, LV – 1063;

A/S Swedbank; konta Nr. LV10HABA000140J032334


  Palīdzība mums ir vajadzīga, lai mēs varētu turpināt iesākto evaņģelizācijas ceļu un īstenot nākotnes plānus – piedāvāt kvalitatīvāku, lielāka apjoma un daudzpusīgāku palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām centrā Maskavas ielā 336 vai mūsu struktūrvienībās Kuldīgas un Ogres rajonos. Vairāk  par to zem sadaļas - Struktūrvienības. Ziedojumi tiek saņemti no sadraudzības draudzēm Zviedrijā, Vācijā.
Mūs var atbalstīt ne tikai finansiāli, bet arī materiāli – ziedojot pārtiku, apģērbu, celtniecības materiālus, kokmateriālus, darbagaldus, mēbeles, medikamentus, IT tehniku, invalīdiem nepieciešamo aprīkojumu u.c. lietas. Mūsu adrese Rīga, Maskavas ielā 336, LV – 1063, tel. 67131914. Latvijas Republikas finanšu ministrija ir piešķīrusi RO „Zilajais Krusts” Sabiedriskā Labuma organizācijas statusu, kas dod nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem un organizācijām, kas sniedz mums palīdzību ziedojumu veidā.  
Esam ļoti pateicīgi par sarūpētajiem ziedojumiem patversmei, centriem Kabilē un Lēdmanē. Ziedotie medikamenti, produkti un būvmateriāli tiek izlietoti  Draudzes attīstībai. Ziemas mēnešos patversmē dzīvo vairāk nekā 200 vīru.  Mēs esam bezpeļņas kristīgā organizācija un jebkurš ziedojums un palīdzība ir ļoti gaidīta, kas dod iespēju turpināt jau iesākto un plānoto iestādes attīstības procesu.
Pateicamies uzņēmumiem kuri ziedojuši Draudzes vajadzībām:


Uzņēmuma nosaukums:

Reģistrācijas nr.

SIA "Alis Co"

40103131137

SIA "Blasko"

40103142200

SIA "Cido pārtikas grupa"

40003176944

SIA "Degas"

48701012678

SIA "Efija - 2"

40103137905

SIA "Essa", veikals "Elvi"

40103032146

SIA "Karund"

40003317158

SIA "Kimi"

40003190897

SIA "Kok & Co"

40003273794

SIA "Latbana Baltic"

40003803260

SIA "Lido"

40003022654

SIA "Litava"

40003168608

SIA "Lotana"

40003534376

SIA "Mantinga Latvia"

40003674187

SIA "Ollis gardums"

40003408692

SIA "Reaton Ltd"

40003015277

SIA "Rīgas dārzeņi"

60003275731

SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca''

40003284444

SIA "Solveks"

40003563820

SIA "Stendera ziepju fabrika''

40003563248

SIA "Vians"

50103007691

SIA "Vičiūnai - LAT"

40003614258

SIA "Voldemārs"

40003079390

SIA "Alkšņu aptieka"

51203007911

SIA "Daina EL"

40002064218

Pateicamies par Jūsu atbalstu un cerot uz sadarbību arī turpmāk. Pateicamies arī privātajiem ziedotājiem, kas vēlējās palikt nezināmi.

uz augšu

 

 

 E-Pasts