Ziņas


Kungs patiesi ir augšāmcēlies, alleluja!
Viņam gods un valdīšana visos mūžu mūžos!

 ***

Latvijas prezidentūras ietvaros biedrības "Prison Fellowship Latvia" projekts "NVO līdzdalība resocializācijas procesā" (2014.LV/PR/27/06)vērsts uz noziedzības seku mazināšanu, stiprinot sabiedrības lomu likumpārkāpēju dzīves mērķu, normu un vērtību maiņā. Projekta laikā paredzētas vairākas aktivitātes - paneļdiskusija, radošās darbnīcas un noslēguma konference.

. Šī gada 15.aprīlī, ES mājā Rīgā, Latvijas politiķi un vadošie nozares speciālisti tika aicināti uz paneļdiskusiju "Kā atslēgt cietumu pēc cietuma?" par šim nolūkam apkopoto 9 valstu NVO pieredzi resocializācijas procesos. Projekta īstenošanas laikā mērķgrupa - bijušie notiesātie - mākslinieku Lauras Oses, Sanda Aispura un Magones Boleiko vadītās darbnīcās izveidoja prezidentūras piemiņas objektus 4 sociālās rehabilitācijas centros Latvijā – nodibinājums "Nova vita" Rīgā, biedrība "Integrācija sabiedrībā" Ratniekos, mūsu organizācijas centrā Lēdmanē "Druvas" un biedrībā "Kalna svētību kopiena" Bruknā. Paneļdiskusijā tika prezentēti gan centri, gan radošais process.
 ***

2012.gada 18.novembrī Evanģēlisko Kristiešu draudzē "Zilais Krusts" Maskavas ielā 336, Rīga (3.stāvā) plkst. 10.00 uzstāsiet un liecinās par atgriezšanos pie Krustus padomju bērnu dzesmu dzedātājs Vadims Dahnenko.
 ***

 Pirmdien, 5.aprīlī Lēdmanē katoļu baznīcā vietējie iedzīvotāji kopā ar ZK vīriem svinēja Svēto Misi. Dievkalpojuma laikā Dievu slavēja ZK vīru ansamblis “Ir dzivot vērts”. Pēc Sv. Mises Lēdmanē "Druvās"svinīgi tika ielikts pamatakmens jaunajam Dievnamam. Kārlis Dreimanis nolasīja rakstu vietas no Cefanijas, Ezras un Hagaja grāmatām.Protams, pasākumu kuplināja skanīgās vīru ansambļa balsis. Lūgsim Dieva svētību šim darbam!

 ***

 Sestdien, 3.aprīlī ZK vadītājs Kārlis Dreimanis un viņa vietnieks Agris Reinis devās uz Liepāju tikties ar ieinteresētiem cilvēkiem par jaunas struktūrvienības izveidi Kara Ostā,kā arī nogādāja lielu kravu ar pārtiku maznodrošinātiem iedzīvotājem. Pārsteidzoši, ka bija ieradušies patiesi daudz labas gribas cilvēku un mūsu kopējam darbam vajadzīgi speciālisti un arī kristīgie misionāri no Norvēģijas. Šo milzu ieinteresētību no sabiedrības var uzskatīt kā Dieva atbalstu šim projektam.

 ***

 Otrdien 9.martā pie mums viesojās sadarbības partneri no Zilā Krusta Draudzes Norvēģijā Oslo. Tie bija sešpadsmit  cilvēki, kas šobrīd uzturas Draudzē Oslo un iziet programmu „Step by step”, kuru vada Petters Solbergs. Viesu delegāciju vadīja Oslo Dienas centra vadītājs Josteins Hagans. Rudenī mūsu Draudzes pārstāvis Igors viesojās Norvēģijā Zilā Krusta Draudzē. Par šo sadraudzību un turpmāko sadarbību esam pateicīgi Starptautiskā Bībeles Institūta direktoram Vitālijam Petrenko.
Rīta pusē kopīgi devāmies uz Kabiles „Mācītājmāju”. Viesi iepazinās ar lauku saimniecību – samīļoja mazos, nesen dzimušos sivēntiņus, priecājās par drošajām kaziņām, aplūkoja lauku tehniku. Draudzīgas sarunas turpinājās pie mūsu vīru sarūpētajām gardajām brokastīm.
Pusdienlaikā jau ciemojāmies Lēdmanes saimniecībā. Mūsu jaunajiem draugiem bija iespēja iepazīt kokapstrādes ražošanas procesu darbībā – gateri, kur sazāģē dēļus, kalti, tad darbnīcu kur tikko tika palaista darbībā četrpusīga ēvele. Šeit iegūst lieliskus apdares dēļus. Pēc saimniecības apskates sekoja kopīgas pusdienas.
Tikai vēlā pēcpusdienā viesi nokļuva Rīgā Zilā Krusta centrā. Pēc nelielas iepazīšanās ar šūšanas, metālapstrādes, kokapstrādes darbnīcām, sekoja svētbrīdis kapelā, kuru vadīja Draudzes vadītājs Kārlis Dreimanis. Noslēgumā viesus priecēja RO Zilais Krusts dziedošo vīru grupa „Ir dzīvot vērts”, kuri bez daudzām citām skaistām Dieva slavas dziesmām, bija sagatavojuši trīs dziesmas norvēģu valodā.
Ir liels prieks par jauniegūtiem draugiem un sadarbības partneriem. Gandarījums ir abpusējs. Mēs iegūstam jaunas pieredzi savā darbā, informāciju, plašāku redzējumu un iespējas. Ceram arī iestāties Ziemeļvalstu Zilā Krusta aliansē. 

 ***
 „ Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu.”
(vēst. galatiešiem 6:2)

 Diemžēl krīze, bezdarbs, mājokļa zaudējums neskar tikai Rīgā dzīvojošos cilvēkus. Draudzes struktūrvienībā „Kabile” arvien vairāk pēc palīdzības vēršas cilvēki Kuldīgas, Talsiem, citām Kurzemes pilsētām. Apzinot šo situāciju ir noslēgts sadarbības līgums ar Kuldīgas pašvaldības sociālo lietu departamentu. Liepājā Draudze kopā ar pašvaldību mēģinās risināt jautājumu par stacionāras palīdzības sniegšanu pilsētā – jaunas struktūrvienības izveides iespējām.

 „ Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī:tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu.”
(vēst. galatiešiem 5:14)
 ***

 Piektdien 18. decembrī Kabilē "Mācītajmājā" viesojas Kuldīgas novada Domes priekšsēdetāja Inga Bērziņa, Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs Tālis Bergmanis, prāvests Viesturs Pirro, un sociālā dienesta pārstāvji. Pēc iepazīšanās ar lauku samniecību un kazu ganāmpulka pacienāšanas ar maizīti, mājīgā atmjosfērā pie karstas kafijas tases tika pārrunātas sociālās problēmas novadā un iespējamā sadarbība ar 'Zilo Krustu".

 ***

Draudzes vīru ansambļa labdarības koncertturneja „Ir dzīvot vērts” dažādos Latvijas kultūras centros vai baznīcās no 18.04. – 05.12.2009.gadā.

 ***

Kapelā Lēdmanē “Druvās” katra mēneša otrā un četurtajā svētdienā notiek Dievkalojumi. Par to norisi variet saņemt informāciju piezvanot mācītājam Kārlim Dreimanim tel. 29540008


 E-pasts